STRESSCOACHING
Hvad er stresscoaching?

Stresscoaching er for dig der enten oplever akut stress, eller har opnået en tilstand af stress gennem længere tid.

Stress er en tilstand du kommer i både fysisk og psykisk. Man kan sige at du er kommet i en krisetilstand der kræver, at du nedsætter belastningen af såvel krop som psyke.

Før du kom i den her tilstand, har du modtaget advarselssignaler fra din krop, som du ikke har lyttet efter. Derfor er den stresstilstand du er kommet i nu, kroppens sidste advarsel til dig om, at det er tid til at stoppe op og nedsætte belastningen.

Afhængig af hvor stor belastning du har været udsat for, og hvilken tilstand du er i, vil det være forskelligt hvor lang tid og hvilke værktøjer der er nødvendige for at komme ud af den her tilstand igen. For nogle vil justeringer af deres hverdag, både privat og arbejdsmæssigt, være nok og andre gange vil det kræve, at du får helt ro og en sygemelding kan komme på tale og være nødvendig.

Hvis man skal sygemeldes i en kortere eller længere periode, kan det være grænseoverskridende og det kan føles trygt og rart, at være i et coachingforløb med en stresscoach, så du ikke føler at du er alene om alt det der følger med stress og en sygemelding.

Selvom alle tegnene på stress har vist dig at det var på tide at stoppe op, er det sikkert alligevel kommet bag på dig, at du er kommet i den her tilstand.

Derfor vil det Stresscoaching forløb du skal igennem hos mig, være bygget op på den måde, at du starter med at blive afstresset og får rådgivning om stress.

Samtidig arbejder vi med at undgå at der kommer ny eller yderligere stress til og lære at mærke efter de signaler kroppen sender til dig i forskellige situationer. Efterfølgende vil du lære at anvende de værktøjer du får undervejs, så du i fremtiden undgår at blive stresset og blive udsat for den belastning du er udsat for nu.

Efter endt stresscoaching forløb vil du være bevidst om, at det vigtigste er at du altid gør det der er bedst for dig selv.