FORANDRINGSCOACHING

Forandringscoaching kan hjælpe dig til at skabe forandringer i dit liv.

Et problem er aldrig 100 % – du er ekspert i dit eget liv – der er altid nogle succeser i livet der opvejer problemerne!

Som coach hjælper jeg dig til at finde ind til dine tidligere succeser, ressourcer og ønsker for fremtiden. Ved hjælp af de særlige løsningsfokuserede spørgeteknikker og samtaler, hjælper jeg dig med at fokuserer på løsningerne i dit liv og ikke problemerne, og støtter dig således i at fokuserer på den foretrukne fremtid du ønsker dig.

Denne form for coaching kan anvendes af alle der ønsker forandring i livet – forandringer som tidligere har mødt modstand – måske af tidligere overbevisninger.

Det kan være en måde at komme fra at opleve verden med øjnene mindre tilfreds og godt nok, til at opleve verden med øjne som tilfreds og fantastisk og det kan være i forhold til din krop, arbejdsliv, parforhold, hvordan du præsterer, i forhold til relationer, selvværd m.v.

Overholder du aftaler med dig selv? Udlever du dine drømme? Når du dine mål og gennemfører du de planer du har?

Hvis du ønsker en forandring et sted i dit liv – så kan jeg støtte dig i at opnå en forandring – gennem Forandringscoaching.