Stresscoaching

Stress er en tilstand som alle kan komme i, hvis omstændighederne er til det.

Der er typisk ikke en enkeltstående årsag til man bliver stresse, idet der ofte findes årsager i såvel det private liv som arbejdsrelateret, ligesom der ses kombinationer heraf.